Bestyrelsesmøder

#DatoTitelSkribentDokument
104.02.2020Bestyrelsesmøde 02 2020Lisbeth BondeHent PDF
214.01.2020Bestyrelsesmøde 01 2020Lisbeth BondeHent PDF
313.11.2019Bestyrelsesmøde 11 2019Lisbeth BondeHent PDF
410.09.2019Bestyrelsesmøde 09 2019Lisbeth BondeHent PDF
514.08.2019Bestyrelsesmøde 08 2019 referatLisbeth BondeHent PDF
606.08.2019Bestyrelsesmøde 08 2019Lisbeth BondeHent PDF
724.06.2019Bestyrelsesmøde 06 2019Lisbeth BondeHent PDF
806.05.2019Bestyrelsesmøde 05 2019Lisbeth BondeHent PDF
910.04.2019Referat af Bestyrelsesmøde 10-04 2019Lisbeth BondeHent PDF
1006.02.2019Referat af bestyrelsesmødet 06.02.2019Lisbeth BondeHent PDF
1127.01.2019Dagsorden til bestyrelsesmødet 04.02.2019Lisbeth BondeHent PDF
1214.01.2019Referat af bestyrelsesmødet 14.01.2019Lisbeth BondeHent PDF
1306.01.2019Dagsorden til bestyrelsesmødet 14.01.2019Lisbeth BondeHent PDF
1412.11.2018Referat af bestyrelsesmødet 12.11.2018Lisbeth BondeHent PDF
1508.10.2018Referat af bestyrelsesmødet 08.10.2018Lisbeth BondeHent PDF
1613.08.2018Referat af bestyrelsesmødet 13.08.2018Lisbeth BondeHent PDF
1730.05.2018Referat af bestyrelsesmødet 30.05.2018Lisbeth BondeHent PDF
1819.04.2018Referat af bestyrelsesmødet 19.04.2018Lisbeth BondeHent PDF
1917.01.2018Referat af bestyrelsesmødet 17.01.2018Lisbeth BondeHent PDF