På foreningensdagen den 19. marts afholdt Saksild og Omegns Lokalråd sin årlige generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Da den tidligere formand,Steffan Lykke Møller, havde valgt at udtræde af bestyrelsen, nyvalgtes Morten Berring Jørgensen, medens den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Som kontaktperson mellem Landsbyordningen og Lokalrådet nyvalgtes Tina Callesen.

Referat fra generalforsamlingen kan læses i sin fulde udstrækning under dokumenter/generalforsamling