Grundet Coronasituationen indkalder lokalrådet i år til generalforsamling for Saksild-Nølev Lokalråd i 2021, online.
Dato for generalforsamlingen er torsdag d. 25 marts kl. 19.30.

Lokalrådet publiserer et link med invitationen til den digitale generalforsamling her på siden.
Vi håber at mange har lyst til og mulighed for at deltage i generalforsamlingen til trods for at den i år foregår digitalt.

Dagsorden for generalforsamlingen
1 - Valg af dirigent
2 - Formandens beretning
3 - Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, underskrevet af både revisoren og bestyrelsen
4 - Drøftelse af drift, budget og kontingent
5 - Valg til bestyrelsen
6 - Valg af revisor
7 - Andre rettidigt indgivne forslag
8 - Eventuelt (kun drøftelser, ikke beslutninger)

De bedste hilsner
Saksild-Nølev Lokalråd