Bestyrelsen

Bestyrelsen i Saksild og Omegns Lokalråd består af 5 personer, der er valgt af byens borgere på generalforsamlingen, der afholdes i marts måned.

Bestyrelsen er et upolitisk bindeled mellem institutioner, erhversvsliv, foreninger og borgere og som sådan udpeget til områdets talerør/bindeled til Odder Kommune.