Saksild og omegns Lokalråd har eksisteret siden 2014, hvor Odder Kommune for første gang afsatte midler med henblik på at få styrket demokratiet ved også at høre oplandsbyernes stemme.

I Saksild var en ”styregruppe,” der aktivt havde arbejdet med etablering af et nyt kulturhus, da byens gamle samlingssted ”Pavillonen” på grund af ælde og forfald skulle nedbrydes, ved at færdiggøre deres arbejde.

Styregruppen, der bestod af repræsentanter fra blandt andet skole, idrætsforening og borgerforening kendte værdien af det brede samarbejde, og der blev indkaldt til møde med henblik på at stifte et lokalråd. Vedtægter blev lavet, bestyrelsen blev valgt, og arbejdet med at forme en fælles målsætning for udviklingen og sammenholdet i Saksild og omegn gik i gang.

Hvor Idrætsforeningen fokuserer på sportslige aktiviteter, borgerforeningen på fællesskab og hygge, skolen på viden og lærdom, fokuserer Lokalrådet på helheden.