Saksild og Omegns Lokalråd har afholdt generalforsamling og har konstitueret sig som følger:

  1. Formand: Steffan Lykke Møller
  1. Næstformand: Anders Kristian Krogager
  1. Sekretær:Rasmus Zoffmann Knudsen
  1. Bestyrelsesmedlem: Rasmus Eriksen
  1. Bestyrelsesmedlem: Allan Rabjerg
  1. Suppleant og kasserer: Lisbeth Bonde
  1. Suppleant: Helle Møller

Referat og formandsberetning kan læses under menuepunkt: Dokumenter/ Generalforsamling