Den 8. juni besøgte repræsentanter fra Klima & Plan udvalget samt teknisk chef Casper Grønborg Saksild og Omegns Lokalråd med henblik på at udrede nogle af de mange spørgsmål, der fortsat hænger i luften omkring den nye strukturplan.
Med til mødet var sammen med Lokalrådet berørte repræsentanter fra lokalområdet, naturfredningsforening og det nye udstykningsområde.

Mødet forløb i ”god ro og orden” – at vi ikke er enige i proces og udviklingsplan er et faktum, det samme er det, at strukturplanen er en realitet, om vi ønsker det eller ej.

Da Odder Kommune fastholder, at de sager der ligger hos Planklagenævnet, IKKE får opsættende virkning, fortsætter forvaltningen arbejdet med at udarbejde lokalplan mv. for området.

Her er det vigtigt, at vi får sat et markant fingeraftryk i høringsperioden, og at ingen er i tvivl om, at fokus i første omgang må og skal være at sammenbygge bydelene i stedet for at lave knopskydningsområder, hvilket vi håber at kommunen vil tilslutte sig, når diverse planer udformes.

Det er vigtigt at bemærke, at vi fortsat har fokus på de kommunale procedurer, og at vi ikke kanaliserer vores frustration over den kommunale sagsbehandling over på de kommende tilflyttere. Det er jo helt forståeligt, at de gerne vil bo og bygge midt i vores skønne natur. Hvem vil ikke gerne det?

Lokalrådet vil efter sommerferien udarbejde en plan for nødvendige tiltag i forbindelse med de høringssvar, der skal udarbejdes, så vi fremadrettet er både tydelige og velforberedte i det arbejde/samarbejde, der venter.