Byforskønnelse

Projektgruppen er nedsat med henblik på at sætte fokus på vores dejlige område.

Vores byer skal ikke blot være steder, vi kører igennem, men steder der lagrer sig i bevidstheden, som noget unikt, hvor man har lyst at vende tilbage til.

Lokalt er det gruppens ambition at arbejde med forskellige tiltag, der får lokale borgere til at føle ejerskab til veje og stræder, hække og hegn, blomster og bier, og ikke mindst at stå sammen om små tiltag i forbindelse med højtiderne, konfirmationerne, høstfesten og andre traditioner, som vidner om et godt fællesskab.

Kontakt: Lisbeth Bonde eller Helle Møller hvis du ønsker at være en del af gruppen.