Erhvervsgruppen første virkskomhedsbesøg blev afholdt på Kysinggaard i september 2018.

Gårdens ejer Anne Marie Arentoft fortalte levende og engageret om den gamle slægtsgård, og om hvordan hver generation har tilpasset sig det samfund, de levede i.

Som forfædrene er Anne Marie dybt engageret i såvel gårdens drift som udviklings- og bestyrelsesarbejder. Engang var der kreaturer, grise og kyllinger og i stort set alle afkroge på gården, i dag er dyrene væk, jord og miljø har stort fokus, en begyndende omlægning af driften til pløjefri dyrkning med direkte såning er sat i gang, der tænkes biodiversitet og frugtbarhedsforbedring gennem såning af frivillige efterafgrøder, og efter en tur i marken på de inddæmmede arealer, var der ingen tvivl om at regnormene stortrivedes under den spændende og varierede vegetation.

Efter en tur i marken, var der kaffe og ost fra vores lokale ”Saxild Ost og Vin.” Her fortalte Anne Maries mand, Anders, der er uddannet forstkandidat, om et andet spændende område, nemlig skovdriften, som er det område, han primært varetager.

Under kaffen var der en kort præsentationsrunde med opdateringer fra forskellige områder.

Saxild Ost og Vin kunne fortælle, at de nu kunne fejre 1-års fødselsdag med Gunvor og Bo ved roret. Det blev fejret med udvidelse af en ny Saxild Ost og Vin, der åbner på Adelgade i Skanderborg om kort tid. En virkelig succeshistorie, vi alle kan glædes over.

Jan Oksfeldt Jonasen kunne fortælle om et spændende udviklingsprojekt, SundhedsDanmark, som han arbejder med i sit firma JOJ development. Sundheds Danmark er en tjenesteydelse med fokus på at nedbringe ventetid mm for patienter, der er i berøring med sundhedssystemet, og hvor patienten er i centrum.

Herudover ulmer der flere spændende projekter både til vands og til lands, som vi vil komme til at høre meget mere om.

Kim H Jensen supplerede Anne Marie oplæg om anderledes afgrøder ved blandt andet at fortælle om, hvordan han pt. har fokus på græsfrø og eksport af spinatfrø til blandt andet Vietnam.

Kim fortalte desuden, at der i uge 43 påbegyndes arkæologiske udgravninger på markerne mellem Trævænget og Vorbækgård, og når de er overstået, kan byggemodning af et område med ældrevenlige boliger og spændende udenoms arealer antagelig gå i gang.

En helt igennem spændende aften, som vi kunne have ønsket at langt flere deltog i.