Folkeskov

Naturstyrelsen etablerer cirka 200 hektar ny statsskov hvert år. De nye bynære skove etableres i samarbejde med kommuner og vandværker. Skovene anlægges, så de beskytter grundvandet og giver gode muligheder for naturoplevelser tæt på byerne.

Også Odder Kommune har afgivet et stykke jord til beplantning af Folkeskov.

Arealet er beliggende mellem Blommevænget og Kamskildevej i Sakasild, og forventes beplantet ultimo 2020.