Kollektiv trafik: Udvikling eller afvikling?

Den kollektive trafik har de seneste år været presset økonomisk, hvilket har betydet nedskæringer og køreplaner med uhensigtsmæssige afgange, hvor ruter på tværs af kommunegrænser har været så dårligt koordinerede, at familier har været nødsaget til at anskaffe bil nummer to, for at få tingene til at hænge sammen.I såvel Saksild og Omegns Lokalråd som i Fælleslokalrådet arbejdes der med de udfordringer, der er for at skabe sammenhæng i lokaltrafikken i hele kommunen - herunder forbindelser til Letbanen, flex-bus, flextur og diverse skoleruter.

Man kan i dokumentmodulet blandt andet se de høringssvar Lokalrådene har indsendt til region og kommune.