Lokalrådet har stort fokus på trafiksikkerheden i området. Det være sig veje, cykelstier, gangstier og hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Lokalrådet er i løbende kontakt med Odder Kommune

Vejnettet vedligeholdes af Fælles Drift og Service, Odder, med undtagelse af strækninger udenfor byskiltet, der er udliciteret til firmaet Lemminkäinen