Kulturhaven

Siden indvielsen af Kulturhuset har arealerne omkring huset haft mindre bevågenhed og er således kun i mindre omfang blevet udnyttet til konkrete aktiviteter. Nu begynder de planer, der er blevet fostret via dialog og borgermøder at tage form!

Vi håber i Lokalrådets bestyrelse, at vi har ramt rigtigt.

Vi er kun på vej! Et skridt af gangen. Men vi håber, at rigtig mange fortsat vil byde ind med tilbud om assistance af forskellig art. Noget kan vi lave selv, men ikke alt!

Kontakt Anders Kristian Krogager, hvis du forstand på projektledelse, fundraising, jura, projektering, konkret byggeri/anlæg osv. osv. Alle hænder kan bruges, når vores fælles Kulturhave skal etableres.