Sammenhæng, sikkerhed, kultur og oplevelser.

Vejret artede sig fortræffeligt, da 17 gæve vandrere søndag den 3. september 2017 begav sig ud på en vandring langs de inddæmmede arealer ved Kysing Fjord. Turen gik fra Norsminde, over Grimsholm og Kalvø og over dæmningen videre forbi "Det herreløse" og til Rude.

Undervejs var der små historiske beretninger om stedets tilblivelse og om de mennesker, der har levet og boet i området, ikke mindst om byens præst Ole Frederik Bruun, der tilbage i 1832 fik den - efter Kysingboernes mening - vanvittige idé, at det var muligt at inddæmme arealerne ved fjorden.

Bruuns stædighed bar frugt - sammen med to kompagnoner fik han overbevist kronprins Christian (den senere Christian den 8.) om, at det var et godt projekt, og i 1836 blev der fra den kongelige kasse bevilget 8000 Rigsbankdaler til projektet.

Pastor Bruun og Co. døbte efterfølgende området "Christiansminde."

Området er tillige kendt under navne som Frederiksdalinddæmningen og Kalvø-vig-inddæmninngen. Førstnævnte efter godsejer Frederik Dahl (gift med Bothilde Dahl, Moesgaard) der købte en del af de inddæmmede arealer - og sidstnævnte efter en af de små øer i fjorden, Kalvø, hvor områdets kalve græssede i sommerhalvåret.

Området langs fjorden er utrolig spændende, og der blev på kryds og tværs drøftet natur og kultur, mange sten blev vendt, og drømme og visioner luftet.

Ved det efterfølgende traktement i solen foran Kulturhuset, var der enighed om, at vi fremover rigtig gerne laver flere ture, og at vi alle rigtig gerne vil samarbejde på tværs af vores små mere eller mindre usynlige bygrænser.

Den lokalhistoriske del er i trygge hænder hos Lisbeth Bonde, der gerne øser ud af områdets små og store historier.