Kollektiv Trafik

Den kollektive trafik i Odder Kommune omfatter:

Regionale busruter mellem Odder og Århus – Horsens - Skanderborg, Letbane mellem Odder og Aarhus, lokalruter der betjener folkeskolerne, bysbus i Odder by samt supplerende flexordninger.

Flextrafik er kollektiv trafik på tidspunkter og i områder, der ikke er dækket af almindelig bustrafik.

I Odder Kommune findes såvel Flextur som Flexbus.

For begge ordninger gælder det, at de KUN kører efter forudgående bestilling.