Skolebuskørsel i Odder Kommune køres af lokalruterne: 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 og 1008.

Befordring af skolebørn

Der er gratis befordring for skoleelever såfremt følgende afstandskriterier er opfyldt:

Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen:
 • 0.-3. klasse = 2,5 km
 • 4.-6. klasse = 6,0 km
 • 7.-9. klasse = 7,0 km
 • 10. klasse = 9,0 km
 • Hvis man bor udenfor skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.

  Desuden kan elever, der har kortere skolevej end angivet her, køre gratis med skolebus, hvis skolevejen er klassificeret som en farlig skolevej

  Befordring af andre:

  Bemærk at alle kan benytte skolebussen mod betaling.

  Bemærk også, at køreplanen for rute 1004 - den lokale rute - består af såvel normalbus som flexbus

  Det betyder, at flere af turene KUN kører mod forudbestilling.