Midt i Rude by, i krydset mellem Rudevej og Rude Havvej, står mindestenen over studiosus David Davidsen, Rude bys velgører.

Ved arv kom David Davidsen i 1733 i besiddelse af 9 af Rudes 14 gårde. Hermed fik bønderne en mild herre, der ikke forlangte nogen form for hoveri af sine fæstebønder.

Ved sin død i 1793 testamenterede han et stort beløb til byen, og bestemte, at den årlige afgift fremover skulle nedsættes med en tredjedel og overlod bønderne gårdene som arvefæste. Det kunne derfor ikke betale sig for bønderne at løskøbe deres gårde, og først da det ved lov i 1912 blev bestemt, at alle fæstebønder SKULLE købe deres gårde fri, skete det også i Rude.

Bemærk at gårdene i Rude stadig ligger tæt omkring den gamle bymidte.