Fritidslivet i og omkring Norsminde knytter sig primært til havet, kroen og naturistcampingpladsen.

Området er et eldorado for naturelskere, og det appellerer til lange gåture. I 1942 blev et stort område udlagt som vildtreservat, men bemærkes skal også de store områder der er udlagt til fuglebeskyttelsesområde.

Ved fjorden ses utallige vade- og andefugle, der ses gæs, svaner og hjejler, der ses viber og blishøns snepper, skarver og skalleslugere, og i træktiden ses tusinder og atter tusinder af fugle, der holder rast