Mission

Lokalrådet er samlende organ for hele Saksild-Nølev sognes borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.
Det er Lokalrådets mission at blive et aktivt og konstruktivt redskab for lokale interesser i relation til projekter og udviklingstiltag til gavn for områdets vækst samt at fungere som bindeled og talerør mellem lokalområdet og Odder Kommunen.

Vision

Det er Lokalrådets vision, at Saksild-Nølev som lokalområde og samfund er et område i vækst og udvikling.
Et samfund som:

  • opleves som et trygt samfund, hvor der er aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle generationer
  • kendetegnes af fællesskab og bred opbakning til initiativer og indsatser i det nære miljø
  • kendetegnes af en højere rate af tilflytning end fraflytning, herunder reducering af reel liggetid på huse til salg gennem målrettet indsats for at øge områdets attraktionsværdi
  • kendetegnes ved at at erhvervsdrivende oplever området som et potentielt vækst- og udviklingsområde

Strategi/indsatsområder

Visionen søges indfriet gennem etablering af bredt funderede samarbejdsflader og involvering af alle interessenter i lokalområdet.
Lokalrådet vil i samarbejde med involverede parter udarbejde en handleplan og følge op på de initiativer og projekter, der sættes i søen.